Økt kondombruk kan hjelpe til å holde kjønnsykdommer på avstand. Foto: Shutterstock

Kraftig økning av gonoré i Norge

Antall registrerte gonorétilfeller i Norge er nær femdoblet i løpet av de siste ti årene, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

I fjor ble det diagnostisert 1.096 gonorétilfeller i Norge mot 851 tilfeller i 2015. Ifølge Folkehelseinstituttet er antall registrerte gonorétilfeller i Norge nær femdoblet i løpet av de siste ti årene. Spesielt sterk har økningen av gonoré vært blant kvinner i Norge, hvor meldte tilfeller er firedoblet på få år.

Gonoréforekomsten i den generelle befolkningen har nå nådd et nivå der vi frykter at vi igjen kan stå overfor en mer omfattende spredning av gonoré i Norge slik de nå opplever i mange andre land, blant annet i Danmark og Sverige, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Slik tester du deg for kjønnssykdommer

Flere tusen kan være smittet av denne mystiske kjønnssykdommen

Flest i Oslo

Av de 1.096 tilfellene var det 876 menn og 220 kvinner. Av mennene var 598 smittet homoseksuelt, mens 276 var smittet heteroseksuelt. Økningen av gonoré i 2016 ses særlig i Oslo og Akershus.

I Norge er det i Oslo flest kvinner og menn blir smittet. Det hyppigste smittestedet i utlandet for menn er Thailand for heteroseksuelle menn og Tyskland og Spania for homofile menn.

30 kvinner ble smittet i utlandet, og de ble smittet i 22 ulike land. Hyppigste smitteland var Tyrkia med fem tilfeller.

– Mange dropper kondom på ferie i utlandet

6 av 10 unge bruker ikke kondom med ny partner

Resistent

– Antibiotikaresistente gonokokker er et raskt økende problem, og internasjonalt er det nå stor bekymring for resistenssituasjonen i lys av den økende forekomsten av gonoré, sier Nilsen.

Også i Norge er det allerede påvist tilfeller der gonorébakterien har utviklet resistens mot dagens standardbehandling.