Her er fremtidens buss i Kristiansand. Illustrasjon: Agder kollektivtrafikk.

Først var bussene gule, så blå. Snart bytter de farge igjen.

Ny farge på bussene er bare én av flere spennende nyheter når nytt buss-anbud iverksettes neste år.

Sist uke utlyste Agder kollektivtrafikk (AKT) ny anbudskonkurranse for kollektivtrafikken i kristiansandsregionen. For busspassasjerene betyr det flere merkbare endringer.

Hvite busser

1. januar 2011 ble de gule bussene fra AS Bussen parkert til fordel for blå busser fra Nettbuss. Når det nye anbudet gjør seg gjeldende 1. juli neste år, bytter bussene nok en gang farge.

– Dagens busser er blå, nå blir bussene hvite. Hvorfor det?

– AKT har stilt som krav at bussene skal være hel-lakkert hvite. Bussoperatøren vil ha anledning til å ha navn og logo på bussene. Kundeundersøkelser viser at dette er fornuftig, forteller AKT-direktør Siv Wiken.

Slik vil bussene se ut. Illustrasjon: Agder kollektivtrafikk.

Alle busser som kjøres på oppdrag fra AKT i Agder vil få samme profilering. I kristiansandsregionen, som omfatter Kristiansand, Lillesand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes, kjøres det omtrent åtte millioner kilometer buss hvert år. I 2016 ble det gjennomført 8,7 millioner bussreiser, fordelt på anslagsvis 130 busser.

Fra kontorvinduet i Tollbodgata, har AKT-direktør Siv Wiken utsikt over bussene som passerer. Foto: Jacob Buchard.

Mer miljøvennlige busser

– Hvilke busser vil trafikkere Kristiansand de neste årene? Busser på fossilt drivstoff, hybridbusser, gassbusser eller elbusser?

– AKT har stilt som minimumskrav at bussene skal være Euro VI og at bussene skal være forberedt for å kunne kjøres på 100 prosent fossilfritt drivstoff. Videre har AKT stilt krav om at alle bybusser skal benytte dieselelektrisk hybridteknologi (eventuelt biodiesel), biogass eller elektrisitet, sier Wiken.

Mobilen erstatter busskortet

Lei av å skanne busskortet på vei om bord i bussen? I framtida slipper du plastkortet. QR-lesere monteres i alle busser, slik at du kan hente opp busskortet fra en mobilapp.

– Det vil være mulig å benytte både busskort og mobiltelefon, og det blir mulig å skanne QR-koder både fremme og bak i bussen, sier Wiken.

Disse bussene forsvinner neste år. Foto: Kjetil Reite.

– Blir det fortsatt mulig å betale med kontanter på bussen?

– Ja, men AKT ønsker mest mulig forhåndskjøpte billetter. AKT vil stimulere til dette med å forsterke denne strategien og prispolitikken slik at forhåndskjøpte billetter stadig blir billigere enn kontantbilletter. Det er ønskelig med kontantfrie busser i framtida, forteller AKT-sjefen.

Åpner aller dører for påstigning

I flere storbyer kan man selv velge hvilken dør man vil bruke når man går på bussen. I Kristiansand har man inntil nå gått inn døra foran. Det blir det snart slutt på.

– Ja. Det legges opp til at passasjerer kan bruke alle dørene ved påstigning, ikke kun fremme som i dag, sier Wiken. Det åpnes dessuten at noen busser kan få tre dører, mot to på dagens busser. Det stilles imidlertid ikke krav om en slik ekstra dør.

Ved årsskiftet 2010/2011 ble gule AS Bussen-busser malt blå. Siden den gang har Nettbuss kjørt blå busser i Kristiansand.

Gjør endringer på rutene

Det planlegges en storstilt kollektivsatsing framover i Kristiansand, men mye avhenger av bymiljøavtale og belønningsmidler. Når det nye anbudet trer i kraft, betyr det en del endringer.

  • Linje 12 Kjos Haveby – Sykehuset deles i to. Rute 12 vil gå fra Kjos Haveby via Kvadraturen til Justvik. Dagens Justvik-linje utgår. Det blir en ny pendel som kobler Kjos Haveby-sentrum og Justvik.
  • Linje 15 Tinnheia – Kvadraturen fortsetter til UiA, via Østre Ringvei.
  • Linje 19 Suldalen – Kvadraturen fortsetter til Gimlekollen, via Østerveien / UiA. Dagens Gimlekollen-linje utgår. Det blir en ny pendel mellom Suldalen og Gimlekollen.
  • Linje 51/52: Lokalbuss Slettheia–Vågsbygd senter–Andøya/Bråvann. M3-bussen forsvinner samtidig fra Vågsbygd senter. Endringen på M3 skjer allerede fra februar i år. Det blir enklere trase og raskere framføring for å få bedre regularitet.
    Høsten 2017 blir det noen endringer, med flere avganger på M1 og enklere M3-trasé.

Nattbussen vil fortsatt kjøres på kommersielt grunnlag. Dermed vil man trenge egen billett når man vil hjem fra byen på nettene i helga.

Avtale på inntil ti år

Anbudet ble publisert 3. februar, med tilbudsfristen satt til 6. mars. Deretter blir aktuelle leverandører invitert til å levere sine tilbud. Avtalen gjelder i utgangspunktet i sju år fra 1. juli 2018. I tillegg er det mulighet for opsjon på inntil tre nye år.

Aktøren som leverer lavest pris på anbudet, får lov til å kjøre rutebuss i kristiansandsregionen.

Heier på lavere utslipp

Fagkoordinator Kim Øvland i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune er blant dem som jobber for å redusere utslippene.

– Hvis vi skal få ned utslippene fra transportsektoren og utvikle et transportsystem som er klimavennlig, må vi først redusere transportbehovet, så få flere til å sykle og gå, og ta kollektivt. Dette handler om god areal- og transportpolitikk og at vi må utvikle byen slik at folk får redusert sine transportbehov og kan bruke tiden på noe annet en å reise. Samtidig er vi nødt til å jobbe for at det transportbehovet folk har blir dekket av utslippsfrie transportformer. Et kollektivtransportsystem basert på fossil diesel, tar oss ikke til et lavutslippssamfunn. Så det er viktig med god plan for hvordan vi får kollektivtransporten utslippsfri, sier Øvland til KRSby.

PS! Testet Spis for 100? Stem fram folkets favoritt her:

Illustrasjon: Agder kollektivtrafikk.